Undermeny
Senaste nytt
Bergvärmeinstallation
Natten mellan den 18 - 19 april mellan kl.22.30 - 03.30 kommer Gränsvägen 12, 14,16 och 18 ha strömlöst då Vattenfall kopplar in den nya servisen
Skrivet: 23-04-07 av: Christina S


Vårstädning 2023
Lördag den 22 april har vi vårstädning
Vi tar ut våra utemöbler, går igenom fastigheterna och tar bort det som inte ska vara där Gör i ordning grillarna etc
Container på plats fredag den 21 april och hämtas den 24 april Där kan ni slänga det mesta Ej vitvaror och elektriska saker
Skrivet: 23-01-22 av: Christina S
och redigerad av: Christina S


Årsstämma 2023
Vår föreningsstämma hålls måndag den 27 mars kl.18.30 i Ängens lokal på Åkervägen31
Lättare förtäring finnas med början kl.18
Mer information kommer i er postbox
Motioner ska ha inkommit senast den 28 februari
Skrivet: 23-01-22 av: Christina S
och redigerad av: Christina S


Nyare - Äldre
Information till dig som är boende

Krishanteringsplan för brf. Höjden i Västerhaninge

 

Plan för krishantering inom brf. Höjden

KRISPLANERING  

Krishanteringsplanens syfte är att skapa en krismedveten beredskap inför oväntade allvarliga händelser för att:  

 

· minimera risken för kaos och fler olyckor  

· att omhänderta dem som drabbats av olyckor eller andra allvarliga händelser så effektivt och humant som möjligt  

· att motverka stress för inblandade  

· att genom snabbt och tydligt agerande minimera risken för spekulationer och oro

· att stödja drabbade personer i och i krisområdets närhet  

KRISGRUPP  

· Föreningens krisgrupp är föreningens styrelse, vars namn, telefonnummer         och e postadresser, finns tillgängliga på föreningens hemsida samt i

anslagstavlor i varje trapphus. Var och en i krisgruppen skal kontaktas när en      olycka inträffar.  

 

· Krisgruppen ska ta ledning vid olyckor och andra krissituationer men samråda med de närmast berörda vid beslut om åtgärder.  

STYRELSENS FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER  

· Inventera olycksrisker som kan vara relaterade till fastigheten och dess omgivning. 

· Kontrollera skyddsanordningar och säkerhetsföreskrifter.  

· Informera föreningsmedlemmar om föreningens krishantering.  

  

KRISGRUPPENS ARBETSGÅNG  

Den i krisgruppen som blir kontaktad ansvarar för telefonkedja till övriga i gruppen. Denne sammankallar krisgruppen, alternativt anordna telefonmöte.  

Då krisgruppen sammankallas utdelas följande ansvarsområden:  

· Krisgruppsledare:

Tar ledningen i gruppen och organiserar arbetet.

· Informatör:

Sammanställer fortlöpande rapport om händelseförloppet och ansvarar för att skriftligen informera styrelsen och berörda myndigheter samt  

     bostadsrättsinnehavarna  

· Administratör: Ansvarar för aktuella telefonlistor över involverade personer samt säkerställer att gruppens materiel och resurser finns tillgängliga och hålls i gott skick. 

· Kontrollera brandutrustning och utrymningsplaner.  

· Genomför brandövning årligen.  

· Kontrollera övriga säkerhetsrutiner och -anordningar.  

· Protokollför alltid inspektioner; det är mycket viktigt att kunna bevisagenomförda säkerhetsrutiner efter en olycka.  

· Se över krisplanen årligen och uppdatera telefonnummer samt gå igenom vad personal och ledare behöver kunna.  

· Gå igenom relevanta delar av krisplanen vid introduktion av nya medlemmar i krisgruppen.  

· Säkerställ att aktuell lista över föreningens medlemmar finns tillgänglig med adress, lägenhetsnummer och kontaktinformation.  

VIKTIGA TELEFONNUMMER  

Larm - brådskande vård, polis, brand: 112  

Nationell krishanteringsinformation: 113 13  

Akka vårdcentral Västerhaninge: 08-50073100

Polis – direktnummer: 114 14  

Larm om försvunnet barn: 116 000 

Jourhavande Präst: 112

KRISINFORMATION  

Myndigheten för samhällsskydd: https://www.msb.se/vma 

Krisinformation.se: https://www.krisinformation.se/detta-gor-samhallet/mer-om-sveriges-krishanteringssystem/vad-ar-en-kris  

 


© Allt material på denna sida är skyddat av svensk upphovsrättslag. Inga delar får kopieras utan upphovsrättsmannens tillstånd.