Undermeny
Senaste nytt
Varmvattenförbrukning
Nu kan du se din varmvattenförbrukning här på hemsidan. Du måste vara registrerad och inloggad för att få tillgång till tjänsten. Du registrerar dig nere i vänstra hörnet. När du loggat in når du tjänsten dels nere i vänstra hörnet, dels under "För boende". I historiken kan vissa dagar se konstiga ut, det kan vara flera dagar i följd med samma värde. Det beror på att dessa dagar har approximerade värden då självaste avläsningen skett med ett större mellanrum. Värdet för hela månaden ska dock stämma och framtida värden läses av oftare.
Skrivet: 10-07-25 av: Thomas M


Anslagstavla
Nu finns en anslagstavla där vi kan kommunicera med varandra. Man kan exempelvis komma med förslag och idéer eller kanske bjuda in till olika aktiviteter. Man måste vara registrerad för att kunna använda funktionen. Du hittar anslagstavlan i menyn högst upp.
Skrivet: 10-04-24 av: Thomas M


Årsredovisningen, nu på hemsidan!
Nu finns 2007 års årsredovisning tillgänglig här på hemsidan. Även stadgarna och fullmakt till stämman finns att ladda ner. Klicka på "Om höjden" i menyn ovan för att komma till dokumenten.
Skrivet: 08-05-15 av: Thomas M


Information till dig som är boende

Krishanteringsplan för brf. Höjden i Västerhaninge

 

Plan för krishantering inom brf. Höjden

KRISPLANERING  

Krishanteringsplanens syfte är att skapa en krismedveten beredskap inför oväntade allvarliga händelser för att:  

 

· minimera risken för kaos och fler olyckor  

· att omhänderta dem som drabbats av olyckor eller andra allvarliga händelser så effektivt och humant som möjligt  

· att motverka stress för inblandade  

· att genom snabbt och tydligt agerande minimera risken för spekulationer och oro

· att stödja drabbade personer i och i krisområdets närhet  

KRISGRUPP  

· Föreningens krisgrupp är föreningens styrelse, vars namn, telefonnummer         och e postadresser, finns tillgängliga på föreningens hemsida samt i

anslagstavlor i varje trapphus. Var och en i krisgruppen skal kontaktas när en      olycka inträffar.  

 

· Krisgruppen ska ta ledning vid olyckor och andra krissituationer men samråda med de närmast berörda vid beslut om åtgärder.  

STYRELSENS FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER  

· Inventera olycksrisker som kan vara relaterade till fastigheten och dess omgivning. 

· Kontrollera skyddsanordningar och säkerhetsföreskrifter.  

· Informera föreningsmedlemmar om föreningens krishantering.  

  

KRISGRUPPENS ARBETSGÅNG  

Den i krisgruppen som blir kontaktad ansvarar för telefonkedja till övriga i gruppen. Denne sammankallar krisgruppen, alternativt anordna telefonmöte.  

Då krisgruppen sammankallas utdelas följande ansvarsområden:  

· Krisgruppsledare:

Tar ledningen i gruppen och organiserar arbetet.

· Informatör:

Sammanställer fortlöpande rapport om händelseförloppet och ansvarar för att skriftligen informera styrelsen och berörda myndigheter samt  

     bostadsrättsinnehavarna  

· Administratör: Ansvarar för aktuella telefonlistor över involverade personer samt säkerställer att gruppens materiel och resurser finns tillgängliga och hålls i gott skick. 

· Kontrollera brandutrustning och utrymningsplaner.  

· Genomför brandövning årligen.  

· Kontrollera övriga säkerhetsrutiner och -anordningar.  

· Protokollför alltid inspektioner; det är mycket viktigt att kunna bevisagenomförda säkerhetsrutiner efter en olycka.  

· Se över krisplanen årligen och uppdatera telefonnummer samt gå igenom vad personal och ledare behöver kunna.  

· Gå igenom relevanta delar av krisplanen vid introduktion av nya medlemmar i krisgruppen.  

· Säkerställ att aktuell lista över föreningens medlemmar finns tillgänglig med adress, lägenhetsnummer och kontaktinformation.  

VIKTIGA TELEFONNUMMER  

Larm - brådskande vård, polis, brand: 112  

Nationell krishanteringsinformation: 113 13  

Akka vårdcentral Västerhaninge: 08-50073100

Polis – direktnummer: 114 14  

Larm om försvunnet barn: 116 000 

Jourhavande Präst: 112

KRISINFORMATION  

Myndigheten för samhällsskydd: https://www.msb.se/vma 

Krisinformation.se: https://www.krisinformation.se/detta-gor-samhallet/mer-om-sveriges-krishanteringssystem/vad-ar-en-kris  

 


© Allt material på denna sida är skyddat av svensk upphovsrättslag. Inga delar får kopieras utan upphovsrättsmannens tillstånd.