Undermeny
Senaste nytt
En jättechans att vara med och påverka, och lära känna andra i föreningen!
Nominera dig själv eller någon annan till en förtroendepost i vår förening. De förtroendeposter vi ska tillsätta vid årsmötet är

  • Sekreterare (väljs på 2 år)
  • Ledamot
  • Suppleant
  • Suppleant
  • Revisor
  • Revisorssuppleant
  • Valberedning
Vissa av de som har de här uppdragen i nuläget ställer upp för omval, men ett flertal är inte intresserade av att bli omvalda.
Det är därför nödvändigt att vi får in fler nomineringar!! Ordförande, viceordförande och kassör väljs på två år. De posterna tillsattes senast 2007. Det är därför man inte kan nominera till de posterna i år.

Hör av er till mig med nomineringar, frågor och synpunkter!

Markus Nilsson
Valberedningen 2008

Skrivet: 08-03-27 av: Thomas M
och redigerad av: Thomas M


Gå med i styrelsen?
Vill du engagera dig och få ett större inflytande över ditt boende? I så fall kanske du skulle passa bra i styrelsen. Inga förkunskaper eller tidigare erfarenheter krävs. Det räcker med att du bor i föreningen och är intresserad. Kontakta valberedningen under länken Styrelsen i menyn här ovan för mer information. Vi har föreningsstämma i april 2013 så hör av dig.
Skrivet: 12-12-04 av: Thomas M
och redigerad av: Christina S


Välkommen till Höjdens nya hemsida!
Änligen har vi fått en egen hemsida. Tanken är att vi i föreningen lättare ska kunna kommunicera med varandra. Detta kommer även att bli ett kompletterande medium för styrelsen att nå medlemmarna på. Även medlemmarna får lättare att nå styrelsen. Sidan är ny och fler funktioner kommer att dyka upp allt eftersom.
Skrivet: 07-11-03 av: Thomas M


Nyare - Äldre
Information till dig som är boende
I gamla pannrummet har föreningen en samlingslokal och lite gymredskap som föreningens medlemmar får använda. Lokalen ligger i källaren på gränsvägen 16. Kontakta någon i styrelsen för mer information.


© Allt material på denna sida är skyddat av svensk upphovsrättslag. Inga delar får kopieras utan upphovsrättsmannens tillstånd.