Senaste nytt
Källsortering
Källsorteringen fungerar inte som den ska. I dagarna kommer styrelsen gå ut med ny information för att påminna om vad som ska kastas var
Skrivet: 18-11-30 av: Christina S
och redigerad av: Christina S


Tvättstugetider
Nu kan du boka 2 pass i tvättstugan åt gången.
Skrivet: 14-10-21 av: Christina S


Varmvattenförbrukning
Nu kan du se din varmvattenförbrukning här på hemsidan. Du måste vara registrerad och inloggad för att få tillgång till tjänsten. Du registrerar dig nere i vänstra hörnet. När du loggat in når du tjänsten dels nere i vänstra hörnet, dels under "För boende". I historiken kan vissa dagar se konstiga ut, det kan vara flera dagar i följd med samma värde. Det beror på att dessa dagar har approximerade värden då självaste avläsningen skett med ett större mellanrum. Värdet för hela månaden ska dock stämma och framtida värden läses av oftare.
Skrivet: 10-07-25 av: Thomas M


Styrelsens sammansättning
Ordförande
Christina Selldén
Gränsvägen 20
Tel: 08-55247415
Skicka ett mail
Ansvarsområden: -
Ledamot
Jan Wibert
Gränsvägen 20
Tel: -
Skicka ett mail
Ansvarsområden: -
Tina Urdahl
Gränsvägen 22
Tel:
Skicka ett mail
Ansvarsområden: Ekonomi, hemsida
suppleant
Roberto Olson De Souza
Åkervägen 2
Tel:
Skicka ett mail
Ansvarsområden: Underhåll

Så vad gör styrelsen?
Styrelsen är föreningens ansikte utåt och det är de som ser till att det löpande underhållet fungerar på alla plan. Styrelsen ska representera medlemmarnas intressen och därför är det bra med en bred spridning i styrelsens sammansättning. Är exempelvis alla bara intresserade av trädgårdsarbete kanske vi får jättefina gräsytor men kanske inte lika mycket arbete läggs på att minska vår energiförbrukning, eller tvärtom. En styrelse bör därför bestå av personer av olika kön, åldrar, intressen och kunskaper.

Exempel på saker som styrelsen gör:
Det är svårt att sammanfatta allt som styrelsen gör men för den som är intresserad kommer exempel på några av de saker som styrelsen gör under ett verksamhetsår.
 • Ca 10 st protokollförda ordinarie möten
 • Ett antal protokollförda icke ordinarie möten
 • Ett antal icke protokollförda möten
 • Har 4 stycken protokollförda driftmöten
 • Har 2 stycken protokollförda marksyner
 • Fastighetsbesiktning
 • Förhandlar fram avtal för markskötsel, städning, förvaltning m.m.
 • 4 stycken samverkansråd tillsammans med de andra föreningarna i ribby
 • Upprättar en budget
 • Upprättar ett bokslut
 • Svarar på frågor ifrån medlemmar, mäklare och säljare på mail, telefon och personligen
 • Behandlar överlåtelser
 • Behandlar andrahandsuthyrningar
 • Behandlar lokaluthyrningar
 • Ser till att föreningen följer lagar och myndighetskrav
 • Tar in offerter och göra upphandlingar på underhållsarbeten m.m.
 • Skapar och går ut med diverse information till medlemmarna
 • Hanterar parkeringstillstånd
 • Håller årsstämma
 • Behandlar motioner
 • Skapar verksamhetsberättelse
 • Gå på mässor, informationsmöten, kurser m.m. för att hålla sig uppdaterad
 • Osv...
Listan kan göras längre men det här var ett utplock av en del saker.

© Allt material på denna sida är skyddat av svensk upphovsrättslag. Inga delar får kopieras utan upphovsrättsmannens tillstånd.