Senaste nytt
Städdag
Vårens städdag kommer att vara lördag den 23 april med samling kl.10.00 vid gavelrummet på Gränsvägen 16
Vi plockar ut utemöbler och rensar saker som står i källare etc.
Vi kommer att ha lättare tilltugg som fika och korv
Container finns från fredag den 22 april t.o.m. måndag den 25 april
Skrivet: 22-01-28 av: Christina S
och redigerad av: Christina S


Solceller
Installationen av solceller är klart. Starten var den 6 november på Åkervägen och den 12 november för Gränsvägen
Hushållsmätarna är nedplockade och vi har dialog med Vattenfall ang. era fakturor.
Information kommer
Skrivet: 19-12-18 av: Christina S
och redigerad av: Christina S


Varmvattenförbrukning
Nu kan du se din varmvattenförbrukning här på hemsidan. Du måste vara registrerad och inloggad för att få tillgång till tjänsten. Du registrerar dig nere i vänstra hörnet. När du loggat in når du tjänsten dels nere i vänstra hörnet, dels under "För boende". I historiken kan vissa dagar se konstiga ut, det kan vara flera dagar i följd med samma värde. Det beror på att dessa dagar har approximerade värden då självaste avläsningen skett med ett större mellanrum. Värdet för hela månaden ska dock stämma och framtida värden läses av oftare.
Skrivet: 10-07-25 av: Thomas M


Styrelsens sammansättning
Ordförande
Christina Selldén
Gränsvägen 20
Tel: 070-215 59 07
Skicka ett mail
Ansvarsområden: ordförande, p-tillstånd, information, ekonomi
Ledamot
Jan Wibert
Gränsvägen 20
Tel: -
Skicka ett mail
Ansvarsområden: -
Tina Urdahl
Gränsvägen 22
Tel: 076-303 77 21
Skicka ett mail
Ansvarsområden: tvättstugor
suppleant
Roberto Olson De Souza
Åkervägen 2
Tel: 070-654 64 35
Skicka ett mail
Ansvarsområden: Underhåll
Torgny Seger
Gränsvägen 12
Tel: 073-680 73 37
Skicka ett mail
Ansvarsområden: Ledamot Brand och lekplats
Olle Bolin
Gränsvägen 16
Tel:
Skicka ett mail
Ansvarsområden: Sekreterare

Det går också bra att kontakta styrelsen på följande epostadress: epost


Så vad gör styrelsen?
Styrelsen är föreningens ansikte utåt och det är de som ser till att det löpande underhållet fungerar på alla plan. Styrelsen ska representera medlemmarnas intressen och därför är det bra med en bred spridning i styrelsens sammansättning. Är exempelvis alla bara intresserade av trädgårdsarbete kanske vi får jättefina gräsytor men kanske inte lika mycket arbete läggs på att minska vår energiförbrukning, eller tvärtom. En styrelse bör därför bestå av personer av olika kön, åldrar, intressen och kunskaper.

Exempel på saker som styrelsen gör:
Det är svårt att sammanfatta allt som styrelsen gör men för den som är intresserad kommer exempel på några av de saker som styrelsen gör under ett verksamhetsår.
 • Ca 10 st protokollförda ordinarie möten
 • Ett antal protokollförda icke ordinarie möten
 • Ett antal icke protokollförda möten
 • Har 4 stycken protokollförda driftmöten
 • Har 2 stycken protokollförda marksyner
 • Fastighetsbesiktning
 • Förhandlar fram avtal för markskötsel, städning, förvaltning m.m.
 • 4 stycken samverkansråd tillsammans med de andra föreningarna i ribby
 • Upprättar en budget
 • Upprättar ett bokslut
 • Svarar på frågor ifrån medlemmar, mäklare och säljare på mail, telefon och personligen
 • Behandlar överlåtelser
 • Behandlar andrahandsuthyrningar
 • Behandlar lokaluthyrningar
 • Ser till att föreningen följer lagar och myndighetskrav
 • Tar in offerter och göra upphandlingar på underhållsarbeten m.m.
 • Skapar och går ut med diverse information till medlemmarna
 • Hanterar parkeringstillstånd
 • Håller årsstämma
 • Behandlar motioner
 • Skapar verksamhetsberättelse
 • Gå på mässor, informationsmöten, kurser m.m. för att hålla sig uppdaterad
 • Osv...
Listan kan göras längre men det här var ett utplock av en del saker.

© Allt material på denna sida är skyddat av svensk upphovsrättslag. Inga delar får kopieras utan upphovsrättsmannens tillstånd.